.

.

.

Privacybeleid en cookies

Informatie

Wij en geselecteerde derde partijen gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën voor technische doeleinden en, met uw toestemming, ook voor andere doeleinden (“ervaringsverbetering”, “meting” en “targeting en reclame”) zoals gespecificeerd in het cookiebeleid.

Met betrekking tot advertenties kunnen wij en geselecteerde derde partijen nauwkeurige geolocatiegegevens gebruiken en apparaatkenmerken actief scannen voor identificatiedoeleinden, om informatie op een apparaat op te slaan en/of te openen en persoonlijke gegevens zoals uw gebruiksgegevens te verwerken voor de volgende advertenties doeleinden: gepersonaliseerde advertenties en inhoud, advertentie- en inhoudsevaluatie, publieksinzichten en productontwikkeling.

U kunt uw toestemming te allen tijde vrijelijk geven, weigeren of intrekken door naar het voorkeurenpaneel te gaan.

Privacybeleid

Hieronder vindt u de verplichte informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens op grond van het wetsbesluit 196/03 (gepubliceerd in het Staatsblad van 29/07/2003, n. 174, s.o.), artikel 13, betreffende de “bescherming van persoonsgegevens

”.1. De belanghebbende of degene van wie de persoonsgegevens worden verzameld, wordt vooraf mondeling of schriftelijk geïnformeerd over:
a) de doeleinden en methoden van verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn;
b) het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverstrekking;
c) de gevolgen van een eventuele weigering om te antwoorden;
d) de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die erover kunnen leren als managers of agenten, en de reikwijdte van de verspreiding van de gegevens;
e) de rechten bedoeld in artikel 6;
f) de identificatiegegevens van de eigenaar en, indien aangewezen, van de vertegenwoordiger op het grondgebied van de Staat ingevolge artikel 5 en van de verantwoordelijke persoon. Wanneer de eigenaar meerdere beheerders heeft aangewezen, wordt er ten minste één aangegeven, met vermelding van de locatie van het communicatienetwerk of de methoden waarmee de bijgewerkte lijst van beheerders gemakkelijk kan worden gevonden. Wanneer een beheerder is aangewezen voor het beantwoorden van de belanghebbende bij uitoefening van de in artikel 7 bedoelde rechten, wordt deze beheerder aangegeven.
2. De informatie bedoeld in paragraaf 1 bevat ook de elementen voorzien door specifieke bepalingen van deze code en mag niet de elementen omvatten die reeds bekend zijn bij de persoon die de gegevens verstrekt of waarvan de kennis de voltooiing, door een openbaar lichaam, concreet kan belemmeren. van inspectie- of controlefuncties die worden uitgevoerd met het oog op de verdediging of veiligheid van de staat of voor het voorkomen, opsporen of onderdrukken van misdaden.
3. De Garant kan zich met zijn eigen bepaling identificeren met vereenvoudigde procedures voor de informatieverstrekking in het bijzonder via telefonische assistentie en informatiediensten aan het publiek.
4. Indien de persoonsgegevens niet bij de belanghebbende worden verzameld, wordt de in lid 1 bedoelde informatie, met inbegrip van de categorieën van verwerkte gegevens, aan de belanghebbende verstrekt wanneer de gegevens worden vastgelegd of, wanneer communicatie wordt overwogen, uiterlijk dan de eerste communicatie.
5. De in lid 4 bedoelde bepaling is niet van toepassing wanneer:
a) de gegevens worden verwerkt op grond van een bij wet, verordening of gemeenschapswetgeving vastgestelde verplichting;
b) de gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van defensieve onderzoeken overeenkomstig de wet van 7 december 2000, n. 397, of in ieder geval om een ​​recht voor de rechtbank te doen gelden of te verdedigen, op voorwaarde dat de gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden verwerkt en voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het nastreven ervan;
c) de informatie aan de belanghebbende omvat het gebruik van middelen waarvan de Garant, bij het voorschrijven van passende maatregelen, duidelijk onevenredig verklaart aan het beschermde recht, of die naar het oordeel van de Garant onmogelijk blijkt te zijn.

Het boekingssysteem en het beheer van Masseria Alberotanza werken in overeenstemming met de eerder genoemde privacywet. Daarom stemt de klant, voor de uitvoering van de gevraagde diensten, door dit artikel te lezen en de huidige contractuele clausules voor online boekingen te aanvaarden, uitdrukkelijk in met de verwerking van de verstrekte persoonlijke gegevens en het daaruit voortvloeiende gebruik voor de vervulling van commerciële, administratieve en fiscale verband met de hier aangeboden dienst. De toestemming, eenmaal gegeven in het zojuist beschreven formulier, omvat ook het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker om hetzelfde advertentiemateriaal te verzenden, opgesteld door onze marketingafdeling, mogelijk ook in overleg met onze leveranciers van promotionele diensten en adverteerders.

Met betrekking tot de behandelingsmethoden informeren wij u dat:

De verkregen persoonsgegevens zullen op wettige wijze worden verzameld en gebruikt, met IT- en papieren systemen, uitsluitend om aan de gevraagde diensten te voldoen.
Het verkrijgen van persoonlijke gegevens over de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor het leveren van de gevraagde diensten. Bij gebreke daarvan is het niet mogelijk om de gevraagde diensten uit te voeren en de daaruit voortvloeiende verplichtingen verbonden aan de uitvoering van deze diensten niet na te komen.
De belanghebbende kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en kan verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen door contact op te nemen met Masseria Alberotanza via de contactgegevens die op de contactpagina staan ​​vermeld.

Cookiebeleid

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen informatie over u wanneer u een bestelling plaatst. Bij het bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, wordt u mogelijk gevraagd uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of creditcardnummer in te voeren. U kunt onze site wel anoniem bezoeken.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Alle informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om transacties te verwerken. Uw gegevens, zowel openbaar als privé, zullen om welke reden dan ook niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of verstrekt aan een ander bedrijf zonder uw toestemming, behalve voor het uitdrukkelijke doel om het gekochte product of de gevraagde dienst te leveren.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeren een reeks beschermingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst door het gebruik van een beveiligde server. Alle gevoelige/financiële informatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en vervolgens gecodeerd via de betalingsgateway van onze provider en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, die verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van de informatie te handhaven. Na een transactie worden uw privégegevens (creditcards, financiële gegevens, enz.) niet op onze servers opgeslagen.

Gebruik van cookies

De cookies bevatten geen informatie die u persoonlijk identificeert, maar de persoonlijke informatie die we opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen en verkregen via de cookies. We kunnen de informatie die we verkrijgen door uw gebruik van onze cookies voor de volgende doeleinden gebruiken: Herken uw computer wanneer u onze website bezoekt Volg u terwijl u door onze website bladert Verbeter de bruikbaarheid van de website Analyseer het gebruik van onze site.

Wij geven geen informatie door aan derden

Wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde personen die ons helpen de site te beheren, ons bedrijf te leiden en u een dienst te verlenen, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer een dergelijke vrijgave nodig is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen. Niet-persoonlijke bezoekersinformatie kan echter aan anderen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik. Daarom zullen wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid. Als we besluiten om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen.

Scroll naar boven