.

.

.

Vrijwaring

Toegang tot deze website veronderstelt en vereist aanvaarding van de volgende clausules:

De gebruiker erkent dat de inhoud, afbeeldingen en alles wat op deze site verschijnt, het exclusieve eigendom zijn van Masseria Alberotanza. De duplicatie, reproductie, zelfs gedeeltelijk, vertaling, opslag, aanpassing, publicatie of verspreiding op welke manier dan ook en meer in het algemeen, elke verstrekking of gebruik van informatie of materiaal van deze site, in welke vorm dan ook, door middel van bestaande of toekomstige ontwikkelde media en technologieën zijn verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd.

Ondanks de zorg die is besteed aan het verzamelen, bijwerken en integreren van de op deze site gepubliceerde informatie, kan deze onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Bovendien wordt er geen garantie of garantie van welke aard dan ook gegeven met betrekking tot de volledigheid en volledigheid van de informatie, noch de correspondentie met de huidige organisatie van Masseria Alberotanza, haar bedrijfsstructuur of typologie, kenmerken, verhandelbaarheid of conformiteit met de producten, de diensten of activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Masseria Alberotanza.

Informatie kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Masseria Alberotanza aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden waarmee deze site is verbonden. Linken naar andere sites impliceert niet dat Masseria Alberotanza een commerciële sponsor is of gelieerd is aan degenen die de diensten leveren die op die sites worden beschreven.

Toegang tot en gebruik van deze site veronderstelt en impliceert dat de gebruiker heeft geverifieerd dat dit geen storingen veroorzaakt, zelfs niet indirect, aan de gebruikte computersystemen als gevolg van de aanwezigheid van computervirussen of andere oorzaken die niet kunnen worden toegeschreven aan Masseria Alberotanza, die geen verantwoordelijkheid aanvaardt in geval van schade toegebracht aan de gebruiker, waaronder begrepen schade aan computersystemen, verlies van gegevens, programma’s of andere negatieve gevolgen zoals winst- of omzetderving of onterechte openbaarmaking van ongeautoriseerde gegevens en informatie.

Op deze voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing. De rechtbank van Bari, in Italië, heeft exclusieve jurisdictie en bevoegdheid voor alle geschillen, hoe dan ook verband houdend met deze voorwaarden. Masseria Alberotanza behoudt zich echter het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in rechtbanken van andere landen dan Italië, om haar belangen te beschermen en ervoor te zorgen dat haar rechten worden gerespecteerd.

Scroll naar boven
Staff Masseria Alberotanza

Staff Masseria Alberotanza

Typically replies within an minute

I will be back soon

Staff Masseria Alberotanza
Hello 👋 Thanks for your interest in us. Before we begin, can i help you?
Start Chat with:
whatsapp

WhatsApp

messenger

Messenger FB

phone

Call Us

chat Need Help?