.

.

.

BRUIKBARE INFORMATIE

Inchecken van 15.30 tot 22.00 uur (tenzij anders overeengekomen)
Uitchecken om 10.00 uur

Het ontbijt wordt geserveerd in de ontbijtzaal van 08.30 tot 10.00 uur.

iconografie van de boerderij

Boekings- en verblijfsvoorwaarden

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn geldig voor reserveringen die onafhankelijk zijn gemaakt via de website www.masseriaalberotanza.it met een identificatiecode uitgegeven door de regio Puglia, nummer BA07201951000016764.
Voor verzoeken met betrekking tot speciale reserveringen, bijvoorbeeld voor feesten, groepen, enz., is het noodzakelijk om rechtstreeks contact op te nemen met het management van Masseria Alberotanza via de contactgegevens vermeld op de contactpagina om een ​​gepersonaliseerde reservering te regelen.

2. Verkoopprijzen

Alle ingevoerde prijzen zijn bedoeld als catalogusprijzen voor de eindgebruiker en inclusief belastingen. Prijzen en kortingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, behalve voor reserveringen die al zijn bevestigd en geaccepteerd. Het is aan onze structuur om de kamer te vervangen of de gebruiker terug te betalen in geval van onbeschikbaarheid van de lokalen.

Kortingen en kortingen – Het management past kortingen toe voor een verblijf langer dan een week, inclusief het hoogseizoen dat wordt overeengekomen. Neem contact op: B&B: +39 3317271337

    2.1 Kinderen
Bij boeking is het onderscheid met betrekking tot kinderen bedoeld voor kinderen onder de 10 jaar. Bij de toepassing van de tarieven en eventuele kortingen zijn de leeftijden bedoeld voor nog niet voltooide jaren op het moment van de gehele verblijfsperiode.

    2.2 Extra gasten
Als u tijdens het boekingsproces een onjuist aantal gasten heeft ingevoerd, is het noodzakelijk om dit te corrigeren door contact met ons op te nemen of later ter plaatse om de aangeboden prijs aan te passen, afhankelijk van beschikbaarheid.

3. Boekingsbevestiging

De geldigheid van de reservering, in alle opzichten, is afhankelijk van de betaling van de aanbetaling die elektronisch kan worden gedaan via een online betalingsgateway of door overschrijving naar de coördinaten die per e-mail worden verstrekt.

    3.1 Aankomst
Op de dag van aankomst is inchecken tussen 15:30 en 22:00 uur. De accommodatie is pas beschikbaar na het voltooien van de vereiste registratie- en betalingsprocedures.

Bij aankomst is het verplicht om de documenten te tonen die de identiteit bevestigen van alle leden van de reservering, inclusief minderjarigen van elke leeftijd, overeenkomstig art. 109 van de geconsolideerde wet inzake openbare veiligheid.

De bovengenoemde inchecktijden kunnen alleen worden gewijzigd in geval van voorafgaande afspraken met de directie. Check-in tijden buiten de toegestane drempel kunnen leiden tot een toeslag, bijvoorbeeld voor late check-in van € 20,00.

    3.2 Vertrek
Op de dag van vertrek is het verplicht de accommodatie uiterlijk om 10.00  uur te verlaten, wpml_nbsp(check-out) om voldoende schoonmaak mogelijk te maken.
Bij vertrek na dit tijdstip (in ieder geval niet later dan 14.00 uur en vooraf overeengekomen) wordt een toeslag gevraagd gelijk aan 50% van de dagprijs van de kamer.

   3.3 Opruimen en schoonmaken
Tijdens het verblijf ruimen wij de kamerswpml_nbsp  elke 3 dagen op, maken de gehele kamer schoon en wisselen het linnengoed elke 6 dagen (tenzij anders afgesproken met de gasten).

4. Opzegging of beëindiging

Reserveringen kunnen binnen 14 dagen na de incheckdatum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering minder dan voornoemde tijdsvoorschot, wordt het volledige bedrag van de reservering ingehouden als vergoeding.
In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek ten opzichte van de geplande data, zal in ieder geval het gehele geboekte verblijf in rekening worden gebracht en zullen er geen restituties of kortingen van welke aard dan ook plaatsvinden.
Er wordt geen restitutie verleend voor oorzaken als gevolg van COVID-19, annuleringen van vluchten door luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, zee- of wegmaatschappijen. In dat geval is het aan te raden om een ​​verzekering af te sluiten tegen dergelijke eventualiteiten.
Er vindt geen restitutie plaats in geval van niet-naleving van deze Verblijfsvoorwaarden en/of alle clausules in het Verblijfsreglement hieronder.

    4.1 Herroepingsrecht
Overeenkomstig wetsbesluit n. 185/1999 art. 7 het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van diensten met betrekking tot logies, vervoer, catering, vrijetijdsbesteding wanneer de leverancier zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verbindt om dergelijke diensten op een bepaalde datum of in een vooraf vastgestelde periode te leveren .

5. Betalingswijzen

Het is mogelijk om de prijs van het verblijf vooraf te betalen via bankoverschrijving, contant of met een creditcard, debetkaart of prepaidkaart van de VISA- of MasterCard-circuits die exclusief zijn geregistreerd voor de gebruiker, evenals voor de PayPal-service.
Cheques worden niet geaccepteerd.

6. Verblijfsvoorschriften

    6.1 Dieren
Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij niet-naleving van dit verbod wordt de toegang tot de structuur niet toegestaan, ook niet aan de betalende gebruiker die eigenaar is van het dier. In sommige uitzonderingen wordt voorzien in afspraken die voor aankomst schriftelijk tussen partijen zijn gemaakt door een toeslag voor schoonmaak te betalen.

    6.2 Toegang tot de faciliteit
De tijden van binnenkomst en vertrek van de structuur zijn gratis. Sluit de voordeur elke keer dat u weggaat of binnengaat voor de veiligheid van de structuur en uw persoonlijke bezittingen.
Het is niet toegestaan ​​om mensen die geen geregistreerde gasten zijn in de structuur te brengen, tenzij vooraf geautoriseerd.

    6.3 Gedrag
Het is noodzakelijk om de stilte te respecteren van 14:00 tot 16:00 uur en van 00:00 tot 08:00 uur om alle buren voldoende rust te gunnen. We vragen je in ieder geval om je respectvol te gedragen door geschreeuw te vermijden en het volume van radio- en televisieapparatuur voldoende te houden.

Er moet altijd geschikte kleding worden gedragen.

Houd u aan de regels voor toegang tot het zwembad die bij de ingang van het zwembad worden weergegeven. 

Kinderen moeten altijd onder toezicht van een volwassene staan.

Gooi afval in de daarvoor bestemde containers die zich buiten de structuur bevinden door middel van gescheiden inzameling.

    6.4 Niet roken
Volgens de wet is roken in het hele gebouw verboden. Rokers wordt gevraagd om naar buiten te gaan en weg te gaan van de interne ruimtes om te roken. Ook is het verboden peuken of ander afval buiten de daarvoor bestemde bakken te gooien.

    6.5 Eten en drinken
Het is niet toegestaan ​​om eten en drinken binnen de structuur te introduceren en te consumeren.

    6.6 Ontbijt inbegrepen
Indien inbegrepen in het gekochte arrangement, serveren wij een internationaal ontbijtbuffet.

Het ontbijt wordt geserveerd in de ontbijtzaal van 08.30 tot 10.00 uur.

    6.7 Internetten
Gasten hebben uitsluitend toegang tot internet in de wifi-modus via de hotspots die in de structuur zijn opgezet. Het management garandeert echter geen enkele continuïteit of kwaliteit van het draadloze signaal, noch van de snelheid van de navigatie. Bovendien kan Masseria Alberotanza niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan terminals die toegang hebben tot het computernetwerk, noch voor het verlies van gegevens of het niet gebruiken van telematicadiensten als gevolg van storingen, vertragingen, computervirussen of andere oorzaken van welke aard dan ook.
Bovendien neemt de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de acties die worden uitgevoerd met betrekking tot de toegang tot het netwerk en blijft hij in ieder geval als enige verantwoordelijk voor de wet.

    6.8 Waardevolle voorwerpen
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor waardevolle spullen die onbeheerd in de kamer of in het hele gebouw zijn achtergelaten.

    6.9 Schade aan eigendommen
In het geval van schade aan de accommodatie, meubels, accessoires of andere activa binnen en buiten de structuur, zullen de relatieve kosten in rekening worden gebracht bij de persoon die verantwoordelijk is voor de schade, d.w.z. aan de gasthouder van de reservering of aan de ouder in het geval van schade veroorzaakt door minderjarigen.

7. Actueel recht en bevoegde rechter

Italiaans recht is van toepassing. De territoriale jurisdictie voor eventuele geschillen ligt bij de gerechtelijke autoriteit die bevoegd is in het district van de rechtbank van Bari.

8. Disclaimer

Alle gegevens worden zorgvuldig en zorgvuldig verzameld en verwerkt. Masseria Alberotanza is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevensverwerking of -overdracht. De invoer van gegevens in andere portalen, zelfs gedeeltelijk, of het gebruik voor andere dan de beoogde doeleinden, is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke toestemming van de klant, onder voorbehoud van toestemming en toestemming voor de verwerking en verspreiding door de betrokken partijen.

9. Privacybeleid

Hieronder vindt u de verplichte informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens op grond van het wetsbesluit 196/03 (gepubliceerd in het Staatsblad van 29/07/2003, n. 174, s.o.), artikel 13, betreffende de “bescherming van persoonsgegevens

”.1. De belanghebbende of degene van wie de persoonsgegevens worden verzameld, wordt vooraf mondeling of schriftelijk geïnformeerd over:
a) de doeleinden en methoden van verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn;
b) het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverstrekking;
c) de gevolgen van een eventuele weigering om te antwoorden;
d) de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die erover kunnen leren als managers of agenten, en de reikwijdte van de verspreiding van de gegevens;
e) de rechten bedoeld in artikel 6;
f) de identificatiegegevens van de eigenaar en, indien aangewezen, van de vertegenwoordiger op het grondgebied van de Staat ingevolge artikel 5 en van de verantwoordelijke persoon. Wanneer de eigenaar meerdere beheerders heeft aangewezen, wordt er ten minste één aangegeven, met vermelding van de locatie van het communicatienetwerk of de methoden waarmee de bijgewerkte lijst van beheerders gemakkelijk kan worden gevonden. Wanneer een beheerder is aangewezen voor het beantwoorden van de belanghebbende bij uitoefening van de in artikel 7 bedoelde rechten, wordt deze beheerder aangegeven.
2. De informatie bedoeld in paragraaf 1 bevat ook de elementen voorzien door specifieke bepalingen van deze code en mag niet de elementen omvatten die reeds bekend zijn bij de persoon die de gegevens verstrekt of waarvan de kennis de voltooiing, door een openbaar lichaam, concreet kan belemmeren. van inspectie- of controlefuncties die worden uitgevoerd met het oog op de verdediging of veiligheid van de staat of voor het voorkomen, opsporen of onderdrukken van misdaden.
3. De Garant kan zich met zijn eigen bepaling identificeren met vereenvoudigde procedures voor de informatieverstrekking in het bijzonder via telefonische assistentie en informatiediensten aan het publiek.
4. Indien de persoonsgegevens niet bij de belanghebbende worden verzameld, wordt de in lid 1 bedoelde informatie, met inbegrip van de categorieën van verwerkte gegevens, aan de belanghebbende verstrekt wanneer de gegevens worden vastgelegd of, wanneer communicatie wordt overwogen, uiterlijk dan de eerste communicatie.
5. De in lid 4 bedoelde bepaling is niet van toepassing wanneer:
a) de gegevens worden verwerkt op grond van een bij wet, verordening of gemeenschapswetgeving vastgestelde verplichting;
b) de gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van defensieve onderzoeken overeenkomstig de wet van 7 december 2000, n. 397, of in ieder geval om een ​​recht voor de rechtbank te doen gelden of te verdedigen, op voorwaarde dat de gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden verwerkt en voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het nastreven ervan;
c) de informatie aan de belanghebbende omvat het gebruik van middelen waarvan de Garant, bij het voorschrijven van passende maatregelen, duidelijk onevenredig verklaart aan het beschermde recht, of die naar het oordeel van de Garant onmogelijk blijkt te zijn.

Het boekingssysteem en het beheer van Masseria Alberotanza werken in overeenstemming met de eerder genoemde privacywet. Daarom stemt de klant, voor de uitvoering van de gevraagde diensten, door dit artikel te lezen en de huidige contractuele clausules voor online boekingen te aanvaarden, uitdrukkelijk in met de verwerking van de verstrekte persoonlijke gegevens en het daaruit voortvloeiende gebruik voor de vervulling van commerciële, administratieve en fiscale verband met de hier aangeboden dienst. De toestemming, eenmaal gegeven in het zojuist beschreven formulier, omvat ook het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker om hetzelfde advertentiemateriaal te verzenden, opgesteld door onze marketingafdeling, mogelijk ook in overleg met onze leveranciers van promotionele diensten en adverteerders.

Met betrekking tot de behandelingsmethoden informeren wij u dat:

  • De verkregen persoonsgegevens zullen op wettige wijze worden verzameld en gebruikt, met IT- en papieren systemen, uitsluitend om aan de gevraagde diensten te voldoen.
  • Het verkrijgen van persoonlijke gegevens over de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor het leveren van de gevraagde diensten. Bij gebreke daarvan is het niet mogelijk om de gevraagde diensten uit te voeren en de daaruit voortvloeiende verplichtingen verbonden aan de uitvoering van deze diensten niet na te komen.
  • De belanghebbende kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en kan verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen door contact op te nemen met Masseria Alberotanza via de contactgegevens die op de contactpagina staan ​​vermeld.

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling is de heer Alberotanza Francesco als eigenaar van het bedrijf Masseria Alberotanza Agritourism.

Scroll naar boven
Staff Masseria Alberotanza

Staff Masseria Alberotanza

Typically replies within an minute

I will be back soon

Staff Masseria Alberotanza
Hello 👋 Thanks for your interest in us. Before we begin, can i help you?
Start Chat with:
whatsapp

WhatsApp

messenger

Messenger FB

phone

Call Us

chat Need Help?